Cabo Verde

 
 Reisverslag Rene – Vissen Maio (Kaapverdië) 30-11-2018

 

Beste visvrienden,

 

Ben vorige week terug gekomen van Maio.

Heb daar 10 dagengevist en zaleen kort verslaggeven hoe het er daareen beetje aan toe gaat. Ben daarsamen met José naartoe geweest,je hebt geendirecte vlucht naarMaio (klein eilandjein Kaapverdië) je gaateerst naar Santiagomet als hoofdstad Praia, we warenvan plan om deze keer met de boot te gaan maar1 dag van te vorenkregen we te horen dat de boot niet gingdeze ging 1 daglater dat is echt Kaapverdië, dus het hotel 1 dag extra geboekt.

Na 2 dagen op Santiago te zijn geweest (hotel: Oasis Praia Mar) is een zeer goed hotel.

Het vliegtuig genomen naar Maio (10 minuten vliegen) daar aangekomen werden we warmontvangen door de vriendin van Mick (Isa),zal even een korte uitleggeven hoe het in elkaarsteekt. Je gaat vissenbij: Maio FishingClub, de eigenaaris een Italiaanzijn naam is Fusio of iets dergelijks zeer aardigeman heeft de leeftijd van als ik me nietvergis 72. Hijbemoeit zich totaalniet met het vissen hij maakt wel onderlijnen e.d.

Hij woont enkele huisjes bij Mick vandaan.

 

Mick is degenewaar je het meeste mee van doen hebt samenmet zijn vriendMenno. Mick en Mennohebben beide een Kaapverdische vriendin.

Mick woont samen met Isa en Menno woont samen met Ta, Menno en Ta wonen in bij Fusio.

Na 2 minuten rijden(Mick woont tegenhet vliegveld aan)kom je aan bij Mickthuis en daarvoel je je meteen thuis, je word warm verwelkomt door Mick en Menno, pakken een bakje koffie even bijpraten en Mick vraagtwanneer wil je gaan vissen,ik antwoord overeen ½ uur dat is oké zegtMick geen enkel probleem.

Koffers achterin de pick-up en we rijden naarons appartement, ondertussen even gestopt bij de supermarkt en onze inkopen gedaan (appartement dat wordt allemaal door Mick geregeld) Aangekomen bij hetappartement mijn koffersbinnen gezet, José is daargebleven, ikzelf heb mijn koffers nog niet uitgepakt en meteen mee terug naarMick zijn huis.Bij Mick is alles mogelijkjij bent klant en bepaald hoe en wat, vistijden beginen eindtijd diebestaan niet je kunt vissenwanneer je maar wilt overdag,’s-avonds of ’s-nachts en zolang je zelf wilt.Hengels worden geladen, aasvissen in de koelbox,enkele flesjes bier worden meegenomen stoelen achter in de pick-upen rijden een tochtvan ongeveer 30 minuten, de laatste 20 minuten is al een ervaring op zich je bevind je echt in "de

middle of nowhere”aangekomen bij de visstek aande monding van een baaimet een prachtig uitzicht, je komt hierecht nooit niemandtegen ook niettijdens de weg ernaartoe je voelt je echt helemaal vrij.

Daar aangekomen wordende hengels opgetuigd en de aasvissen aan de haakgeslagen en 2 hengels worden uitgezet (wegaan haai vissen)al snel zien we de eerste aanbeten, meteen zegt Micktegen Menno pak de 3de hengelen tuig die op, zo gezegd zo gedaan.

Mick zegt ik denk dat er kleine haaien zitten en die pakken onze aasvis.

De derde hengelingeworpen en geplaatst in het middentussen de 2 andere hengelshet begint ondertussen al aardigdonker te worden.

Al na enkele minuten is het raak een aanbeetop de middelste hengel met het kleineaas, Mick en ik komen uit onze stoel, Mick slaat de vis aan en ik neem de hengel over.

De eerste haai word gevangen een kleine ruwe haai van ongeveer 1,20mtr.


 

Foto genomenen de haai wordt weerterug gezet, weerplaats genomen in onze zetelsje ligt er bijna in, je kijkt naar de sterren er staan er honderden aanhet firmament een prachtig schouwspel, heel duidelijk zie je de sterSaturnus staan. Het water staatal bijna op zijn hoogst.

Plotseling een nieuweaanbeet nu op een vande hengels metde grotere aasvissen, Mick slaat de visweer aan en ik neemde hengel overna een gevecht van ongeveereen twintig minutenbreng ik de haainaar de kant een mooieverplegershaai van 237cmenkele foto’s genomen(Menno is van de foto’s tijdens de vakantie neemtMick, Menno of Nounou de foto’s (daarkom ik later op terug)


Ondertussen zittenwe gezellig wat bij te praten en besluiten om te gaanstoppen want we hebbennog niet gegeten,spullen ingepakt, 30 minuten rijden,visspullen bij Mick thuis neergezet(daar is alles donker Mickheeft geen stroomgeen licht geentv, Isa en Ta zittenin de huiskamer in hetdonker, we worden hartelijk begroet door Kara(de hond van Mick eenzeer grote Hollandse herder) alles en iedereen achter in de pick-up, op weg naarJosé, ongeveer 5 minuten rijden,wij zitten metons appartement in StellaMaris dat wordgoed beveiligd dag en nachtcontinu door 2 of 3 beveiligers, José opgehaald en de eersteavond zijn we gaan etenbij Mirtis (eigenaresse van een restaurant) hebben daargezellig met ons zessen en de hondzitten eten, hebbenbesloten dat we morgen gaan kant vissen met Mennoen Ta gaat ook mee,we worden afgezetbij ons appartement en de eerste dag zit erop.

 

De volgende dag lekker vroegopgestaan 6.00uur, gedoucht aangekleed en naarde supermarkt gewandeld, versebroodjes gehaald, in het huisjeaangekomen, lekker gegeten,broodjes klaar gemaakt en wat fruiten water om mee te nemen en daar komtMenno al aangelopen, rugtas mee en plaats genomen achter in de pick-up,Menno en Ta zitten voorin.

½ uurtje gereden, tijdens de ritkom je allerlei dieren tegen allesloopt hier los geiten, koeien, varkens, parelhoenders alles, somsmoet je stoppenom de dieren van de weg te jagen.

Aangekomen op onzestek weer een andere visstekals gisteren, kleinehengeltjes bij en we vangen allerlei vissen waaronder 2 haaien, enkelepapegaai vissen, een triggervis 2 murenes en nog een tiental anderevissen, ook Ta vangt enkelevissen.


 

 

Alle vis gaat mee op Maio,aangekomen bij Mick thuis, onderwegeven gestopt bij de supermarkt, voor de supermarkt evengaan zitten pilsjeerbij even napraten, bij Mick thuisuitgebreid gegeten de dames kunnenzeer goed koken,na het etende visspullen gepakten weer op een andereplaats gaan vissen op de haai die avond niets gevangen.


De volgendedag zijn we met de boot weggegaan, kapitein is Nounouis een zeeraardige gast heel behulpzaam, we hebben beslotenom de eerste dag te gaan bodemvissen en deze vakantiewil ik van elke soort een foto, we hebben deze dag goed gevangen ongeveer een twintig vissen, 12 verschillende soorten. Het was goed. De avond hebben we doorgebracht bij Mick thuis,hij heeft zelf daar varkens en kippen.


 


 

Volgende dag met de booten besloten te gaan trollenen bodemvissen afwisselend, bodemvissen omdat ik graag wat garoupas wilde vangen zijn zeer lekker.

Velen tonijnen gevangen 15 á 20kg.Tijdens het bodemvissen hengel met eenlevend visje elkedag hebben we levendaas bij dievangen ze ’s-nachts voor ons op een gevenmoment vang ik een mooie whahoo van 25 á 28kg de vis word door Mick aan de gaffel geslagen en direct krijgik alweer een


hengel in mijn handengeduwd door Nounouen hij zegt "another one”ik pak de hengel en direct komt die vis uit het water ik roep: eenmarlijn een marlijn,maar ik kijk goed en zie dat het een zeilvis is hij blijft maar springenen springen wel 20 á 30 keer,deze vis heb ik op een kleinhengeltje met een molen en een levendaasvisje voor een rainbowrunner (velenvan gevangen)

Mick zegt als we hem maar aan de lijn kunnen houden,voorzichtig komt de vis naderbijen Mick slaat hem aan de gaffel,vis aan boord en een mooie foto gemaakt.

Zeilvis van 239cm.


Bij Mickaangekomen, even lekkernapraten met eenpilsje erbij volopverhalen natuurlijk waseen zeer leuke dag, vis opgehangen voor de fotoop deze fotozie je ook goed hethengeltje en de molen waar ik de vis mee heb gevangen.


Ondertussen komen er nog enkele mensen aangelopen kennissen van Mick en we worden uitgenodigd voor morgenavond om bij huneen pilsje en wat te komen etengewoon een gezellige avond en we nemen de uitnodiging aan,deze mensen ik denk engelsenof fransen hebbenaltijd een restaurant gehadop Tenerife allesverkocht en eenprachtig huis latenbouwen op Maio.

Ze hebben nu een B & B waar ze 2 stelletjes kwijt kunnen en het was nu dan ook volledig bezet.

 

Na het vissenga je ook overal naartoemet Mick de vis schoonmaken de vis mee verkopen en diversen adressen af of naarde ouders van de meidenzijn 2 zusjes. Nu vandaagstaat er weereen geit, die word snel doorMick geslacht en schoongemaakt alsmedede vis ik wil de punt en de staart van de zeilvis dezeworden eraf gezaagden te drogen gehangen met zout. ’s-avonds naar Nounou thuis daarzijn we uitgenodigd hij is netvader geworden voorde 2de keer,vtv heb ik snel een pakje gekocht, dochtertje is 2 wekenoud, kleintje in mijn armengenomen ze zijndaar niet flauw,de vis van vandaag gaat op de barbecue en de dameshebben allerlei lekkerebijgerechten klaargemaakt.

 

Volgende dagmet de boot,aangekomen op de pier en Nounou is er nog niet watbleek door de zeersterke stroming was een van de lokalevissersbootjes verdwenen het touw waarhij mee vastlagwas kapot gegaan en de boot was gezonken en zat onderwater in een touw van een andere boot verstrikt. De boot bovenwater gehaalden naar de kant getrokken met onze bootdus we hadden enkele uren vertraging. De visser van deze boot heeft wel zoveel pech in zijn leven, een jaar of 3 geleden tijdens zwaarweer hij wasaan het vissenmet zijn zoon,slaat de bootom en zijn zoon verdrinkt en hij word gevondendoor andere lokalevissers en gered.Ongeveer 2 jaar geleden na een dag vissen op zee zoalselke dag komenalle vissersbootjes terugen hij kwam niet terughij was weg, dag erop niet en hij was verdwenen er gaan 4 maanden voorbijen wat denkje hij word gevonden op eenstrand in Argentinie, hij had moterpech gehad en door de wind en de stromingna 4 maanden op volle zee terecht gekomenin Argentinie hij heeft zichin leven wetente houden doorin de ochtend met zijn tongde dauw op te likkendat water is namelijk niet zout en hij hadzijn visspullen bijdus hij


viste en ad deze rauw.Deze dag velenamberjacks, tonijnen, dorades, kogelvissen, whahoos enzenz het was weer een schitterende dag, woorden schietente kort.


 

 

 


 


’s-Avonds een gezellige avondgehad goed gegetenen gedronken we waren met ongeveer 12 mensen. Was ook eenkoppel uit Birmingham zeer aardige mensenwe maken het nooit te laat omdat we ’s-morgens alweer op tijd op moeten staanom te gaan vissen.

 

De dag erop weereen dag metde boot, je word ’s-morgens opgehaald dan ga je naarMick daar worden de spullen geladenen je rijdt naar de haven 2 minuten rijdenalles ligt daarzeer dicht bij elkaar aangekomen bij de haven loopje over de pier, ondertussen komt Nounou al met het kleine bootje aangevaren je moet goed uitkijken met instappen vanafde pier gaat er een verroeste oude ijzeren trap recht omlaagdaar ga je op staande onderste tredenzijn er nietmeer weggeroest hebben ze met een touw 2 plankjes gemaaktdus je hangter bijna aan,dan komt het bootje langs gevaren en deze gaatdoor de deiningenkele meters omhoogen omlaag en door de stroming enkele meters naarlinks en naarrechts kortom elkemorgen ben je blij dat je in het bootjezit zonder in het water te zijn gevallen. Bij de "grote”boot aangekomen spullenerin en vertrekken, weer een super dag velen tonijnen whahoo’s, bijna altijd hebje een dubbeleof een tripple aanbeet bijde whahoos, het wateris hier vrijwild en zekerwaar we naartoegaan daar ligteen rif er zijn verschillende riffen , op het hele eilandzijn maar 2 boten daaromzit er denk ik ook zoveel vis, je hebtwel de lokale vissers met hun bootjes dezevissen op de whahoos wel op een zeer specialemanier namelijk zo:

Ze doen een cacharette met een prop of een kurk of een bierdopvoor in zijnbek aan de lijn ze hebben geen hengels allesgaat met de handlijn, en gooien deze cacharette met een flinkehoge plons in het water en trekken hem dan weerterug naar de boot op een gegevenmoment komt er een nieuwsgierige whahoo en die zwemt er achteraan maar die vertrouwd het niet ondertussen pakt de visser een zeer langespeer met een lang touweraan in zijnhand deze heefthij klaar liggende whahoo komt gezwommen en de visserwerpt zijn speeren op deze manier vangenze de whahoos.

 

 

 

 


 


 


 


Dag 7 is weerspeciaal, velen whahoos’s tonijnen dorades, amberjacks enz enz. Vandaagis de verjaardag van Mick en deze hebbenwe ’s-avonds uitbundig gevierd bij Fusiothuis met de hele familie van de dames, alle broers en zussen en de ouderswaren erbij aanwezigook het inmiddels 3 weken oude dochterje van Nounou, op deze dag was er nog iets aparts gebeurdwe zijn aan het varen en zien een bootjeronddobberen varen er naartoe en er zitten2 zeer jongevissers in een jongen van ongeveer 10 en een van ongeveer13 jaar oud deze haddenmoterpech, geen telefoonbij Nounou praat met de jongensen we varen weer verderop het eindevan de dag vinden we de jongens terug nemenze mee op sleeptouw als we dezejongens niet haddengevonden weet ik nietwat er was gebeurd, ondertussen zie ik eengrote oranje visin de boot van de jongens liggenen vraag wat is dat vooreen vis, Mickhad hem nog niet gezienen ziet nu ook de vis liggenhij zegt dat is een heel specialevis is een diepzee visdie word op ongeveer 200á 300mtr dieptegevangen en die is heel erglekker die smaaktnaar garnalen er word in het Creoolsmet de jongens gesproken aangekomen aan de kust word het touw los gemaakten ik krijg van een van de jongens de vis. Heb hem ’s-avonds meteen opgegeten en hij was inderdaadheel erg lekker.

 

Dag 8 was een superdag vang op deze dag wel zoveelvis , waaronder 3 zeergrote, vang een whahoovan ongeveer 35kilo,een tonijn van30 kilo en mijn 2de zeilvis deze is 16cm groterals de eerste namelijk 2,55mtr alleendeze sprong maar1 keer dat was wel jammer. Nogwel een stukof 5 andere whahoos zo tussende 15 en 25kg, een vijftal doradesen nog velen andere vissen.

 

 

 

 


 


 


 


 


 Dag 9 ondertussen zijn de nieuweklanten deze ochtendgearriveerd Gerwin en Michael van sportvisserij Nederland we gaaneerst met z’n allen gezellig een kopje koffiedrinken, even kennis maken met elkaar en besluiten om te gaankant vissen op een wederomnieuwe stek we gaan met 2auto’s de kano mee.


Gerwin en Michael hebben zelf hengels meegenomen en gaan spinnen

 


Ze vangen nietszien wel een grote schildpad langs de kustzwemmen, ook wij vangen nietsde stroming was uitzonderlijk sterk en de golven extreemhoog was wel een heelmooi schouwspel

dit komtook omdat op deze plek2 golfstromen samenkomen en er ligt een rif hierligt nog een galjoen diein de 17e eeuw is gezonken vanuitAfrika vol met zilveren dukatenen olifantsslagtanden je kunt hier niet duikenniemand kan bijhet galjoen komenis extreem hierde golven en stroming, Mick heeft diversen van dezeslagtanden thuis liggendie komen zo nu en dan uit het wrak,terug gereden en we zien de golven bovende duinen uitkomen ook Mick heeftdit nog nooitgezien en we besluiten te stoppen en lopen doorde duinen richtingde oceaan, daarwaar we lopenkomen nooit geen mensen en op de grond liggende resten de beenderen vaneen grote walvisdiversen beenderen opgeraapt voorMick thuis. ’s-Avonds na het eten telt Mickde kosten op en je betaalt aan Mick de kosten van je vakantiehet vissen en het appartement tevens zet Mickalle foto’s op een usb-stick, zodat je thuis alles kunt bekijken.

 

De laatste dag ben ik met een lokale visser wezen vissen met de handlijn, eerst zijn we langs ongeveer 10 andere bootjesgevaren even gekekenwat ze vingenen toen hebbenwe besloten om tegaan bodemvissen terug gevaren naar de lokale vissers en van iedereen hebben we wel wat gekregen alsaasvis toen we genoeg aasvissen hadden, zelf haddenwe de beun vol met levende visjes ik schat ongeveer een stuk of 30.

Naar onze stekgevaren het ankeruitgeworpen en eersteen losse lijnaan de oppervlakte met een levend visjeuitgegooid. Hij maakteen handlijn met 3 hakenik kijk hoe hij het doet en ik vraagheb je er voor mij ookeen ik krijg een houtenplank met lijnerop en ga aan de slag al direct vangenwe de een na de anderegaroupa ik denkeen 7 of 8 stuksdirect na elkaar,ik zie dat hij een rubber over2 vingers heeft geschoven en ook die vraag ik voor de veiligheid, de man zit bij de buitenboordmotor op het korte stuk en ik zit aan de lange kantin de boot en allevis word bij mij neergeworpen, we vangen de een na de andere allerlei soorten en matengroot en kleinen op een gegeven moment word het minder met de vangsten hij gaat de hakenveranderen en groterestukken aas eraan en we beginnen murenes te vangenin totaal een stuk of 10 waaronder een zeer grotezo dik als mijn


bovenarm deze murenes slaathij met een stuk houtdood, nou ja dood ze leven nog half ik pak ze aanen gooi ze achter me neer maarzie al gauwdat er enkeletoch wel erg dichtbij zijngekropen en er liggener ook al een paar onder de vlonder en ik zit daar toch met m’n blote voetenben er niet zo gerust op,kortom we haddende boot vol met viskan maar tot ongeveer 13.00uur vissen moet namelijk m’n koffer nog pakken en het vliegtuiggaat om 16.00uur.

Moeten stoppen anderszou ik het vliegtuig missen kortom een geweldige dag omdat ik alles zelfkon doen zelf hakenaanslaan, betonijzer eraanvis eraf aasvissnijden enz enz.

Tevens washet een zeeraardige gast ik kon hem al, hijwas een vriendvan de kapitein, naar de kant Menno stondal te wachten nog evengauw bij iedereen langs geweest en afscheid genomen,het was een vakantieom nooit meer te vergeten.

Koffer gepakt, Joségezocht ja die heb ik de helevakantie niet veelgezien. Menno heeftons naar het vliegveld gebrachtdaar was toevallig ook het steluit Birmingham die gingen ooknaar Praia.

 

In Praia aangekomen meteen gereserveerd bijrestaurant: quinta de la musicaeen goed restaurant op plateaumet muziek en de traditionele optreden van de bevolking met een soorttrommelzakjes. De dag eropzaten we aan een bakjekoffie en ik zie het stel uitBirmingham langs lopen(Adam en Becky) en vraag of ze meeeen bakje koffiewillen dat is goed en we zijnde hele dag met ons vieren opgetrokken ook dit was een zeer gezellige dag, Adam lietme nog een filmpje zien dat hij een dag geleden had opgenomen elkeochtend ging hij naar het strand die ochtend zag hij in de verte2 honden continu overhet strand rennenhij liep ernaartoe en wat bleekop 3 verschillende plekkenwaren er schildpadeieren aan het uitkomenen de kleine schildpadjes worstelden zich naar bovenen de honden betendeze schildpadjes dood,Adam heeft zichdirect over de schildpadjes ontfermtmaar kon de hondenniet weg krijgenhij nam de schildpadjes in zijn handenen bracht ze een voor een naar het water en wist er velente redden maar de hondenhebben er tientallen dood gebeten.

 

De vakantie is weervoorbij, koffers gepaktmet 5 stekken dragon fruit (heb ik van Fusiogehad) word een prachtige boommet zeer mooiegrote bloemen en de vruchtis heel lekkeren heel goed voor de gezondheid en van de eerste zeilvisdie ik hadgevangen de punten de staart meegenomen gelukkig alles goedgegaan bij de douane , zou zo weer terugwillen daar is namelijk: No Stress.

 

Opmerking: als je hier wil gaan vissenmoet je nietzeikerig, en niet bang zijnen je gezondheid moet redelijk zijn.

 

Groeten René

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABO VERDE ALLEEN VOOR MARLIJN ???  JIGGEN !!!!

Na ons geslaagd verblijf in 2014 met Cal Rei 2 in Cabo Verde met meer dan 100 blauwe marlijnen gevangen in april – mei , waren we benieuwd wat 2015 zou brengen . 

100 stuks op 60 dagen , zonder de bijvangsten te tellen , is natuurlijk een ongelooflijk resultaat . Als je gemiddeld , dagelijks , 1 blauwe vangt , is dit gewoon , the place to be !
We hebben er  in 2015 77 gevangen en ook tijdens het trollen speciale spots gevonden die er ons toe aangezet hebben om iets anders te testen in november 2015. 

We hadden reeds enkele trips gepland in Mogan , maar de bodemvorming in Gran Canaria is er niet de beste biotoop om te gaan jiggen . Tijdens ons trollen in april – mei hadden we de bodemstructuur  van Cabo Verde nader kunnen bestuderen en enkele interessante sites kunnen fixen . 
We zouden het de eerste week van november proberen , samen met Wannes Vandenbranden .
 
Afbeelding invoegen         Afbeelding invoegen
Dag 1 : teneinde het veilig te houden en alle functies aan boord na te gaan bleven we op dag 1 in de buurt van Mindelo .
Een beetje trollen met grote en kleinere lures omdat we gehoord hadden dat er dorados en yellowfin aanwezig waren . Na 20’ aanbeet van een lossende wahoo en wat later , zoals het dikwijls is , een aanbeet van een blauwe , geschat op 500lbs , op de kleinste lure !!! Enkele sprongen later verdween hij in de diepte wegens , opengeplooide haken  . Later op de dag nog enkele aanbeten van wahoo’s . 
 
Op dag 2 voeren we , trollend , naar Santo Antao . We hadden opgemerkt dat de bodem er zich toe leende om te jiggen en dat het  er steeds een kalme zee was , hetgeen ons de mogelijkheid gaf om aan lichte jigging te doen . Maximum 200 gram .
Tijdens het 2 uur trollen konden we een mooie sailfish releasen .
Eens op de afgesproken spot , lijnen in het water , en dadelijk dubbele hook-up van amberjack . En het bleef maar doorgaan met dien verstande dat je nooit weet welke vis je gaat boven halen .............., als je hem boven krijgt !  
Aangekomen in Santo Antao gaan we ’s avonds in de baai voor anker waar de plaatselijke bevolking  de klanten komt ophalen om te gaan slapen in een leuk hotelletje en om op het strand deel te nemen aan een openlucht buffet , overgoten met zelfgestookte rum .  
 
Om 7.00 beginnen jiggen op dag 3 , en het was weer prijs !!! Je mag stellen dat je geen 10’ zonder vis aan je haak hebt . En zoals steeds , welke vis gaat het zijn ??? Amberjacks , groupers , black jacks , almaco jacks , yellowfintuna’s , coral trouts , baracuda’s en nog veel meer , meestal ook met prachtige kleuren  . In de loop van de namiddag 2 heel grote amberjacks verloren op 80 lbs . Draad over !!! Zo zwaar en sterk zijn die vissen !
 
Dag 4 begon zoals de andere geëindigd waren . Zakken , vis . Zakken , vis . Plotseling staan we daar een vis te drillen die zich niet geeft en waar we 40’ mee gevochten hebben tot de haak losschoot . Brute Pech natuurlijk . Maar , we laten het niet aan ons hart komen , we blijven verder vissen , met steeds weer die verscheidenheid van vangst . Op het eind van de dag verloor Randy nog een grote amberjack door lijnbreuk maar kreeg hij er dadelijk een andere voorgeschoteld die met een gewicht van 27kg voor een nieuw Belgisch Record BBFG zorgde . 
Er zijn redelijk veel amberjacks  van 50+kg te vangen  maar we hebben die helaas niet boven gekregen  , waarschijnlijk wel aan de haak gehad . 
 Afbeelding invoegen          Afbeelding invoegen
We hebben op 2,5 dagen jiggen , meer dan 100 aanbeten gehad waarvan we er 42 met succes konden afronden . Er waren ook meer dan 10 verschillende soorten .  " Er waren vissen bij  die ik nog nooit gezien had "( dixit Randy en Marin ) . 
 
Op dag 5 zijn we  trollend , terug naar Mindelo gevaren  . We hebben er 10 aanbeten van wahoo gehad en er 3 van gevangen .
 
 Afbeelding invoegen          Afbeelding invoegen
.
We kunnen echt niet wachten op ons volgend jiggingavontuur in october-november 2016 .

Wie interesse heeft kan boeken op het vertrouwde adres :

Marlin Fishing Cape Verde - Mindelo, São Vicente
www.capeverdemarlinfishing.com
                                                                                                         Verhaal van Randy Das , opgetekend door Henk Hillaert.