Verslag ASV 2017

B . B . G . F . vzw


VERSLAG A.S.V. 2017
Afspraak werd gemaakt op ons gebruikelijk adres bij onze vriend Ronny Carmans in Beringen . Het was de eerste keer dat er zo veel volk aanwezig was . Er waren natuurlijk wel enkele echtgenotes aanwezig , maar al het zo verder blijft evolueren gaan we weldra een andere locatie moeten zoeken . We waren met 29 om aan te zitten voor een lekker middagmaal . Tijdens het aperitief werd overgegaan tot de verkoop van onze tombola biljetten om de , ons door Zeehengelsport aangeboden anorak als prijs voor het B.K., te verloten.

Het was ondertussen ook reeds goed voorbij 15h , dat we onze ASV konden aanvangen . Met 20 aanwezige leden en 13 volmachten kon onze vergadering wettelijk geldig door gaan. Er werd , teneinde wat plaats te winnen dadelijk overgegaan tot de trekking van het winnend nummer voor onze tombola . De gelukkige was Wim Van Hoey . Nadien werd overgegaan tot de afgifte van de gewonnen prijzen voor het B.K. . Aangezien we dit jaar ons 15 jarig bestaan vieren moest een nieuw bestuur gekozen worden . Van de 5 bestuurders was alleen Dirk Guillaume , ontslagnemend en niet herkiesbaar . Dirk was een van de oprichters en ook een stuwende kracht voor de oprichting van WFC , het vroegere BBGF. Met dank nogmaals voor het geleverde werk . Ik zal trachten zo goed mogelijk zijn job van P.R. verder te zetten .

2 personen hadden zich kandidaat gesteld voor een functie binnen onze vereniging . Met 6 beheerders en nieuw bloed in het bestuur kan de oude garde ( Georges Bekaert en ikzelf ) de toekomst met een gerust geweten tegemoet zien . Bart Van Hoey zal zich specifiek bezig houden met al wat jigging en popperen betreft , Kim Van Cotthem zal verder Georges , onze webmaster bijstaan met de bedoeling deze functie in een later stadium over te nemen .Wat de andere functies betreft , blijft Erik Vander Capellen onze Sportbestuurder , Perez Vanneste , secretaris , Georges Bekaert , Onder-Voorzitter – Webmaster en ikzelf Voorzitter met ook de job van P.R. , die ik overneem van Dirk Guillaume . Het kasverslag 2016 evenals het budget 2017 werd door de Algemene Vergadering aanvaard , en het lidgeld voor 2018 wordt voor de nieuwe leden 40€ , het vernieuwende lidmaatschap op 30€.Aangezien er in de aanloop van de vergadering voldoende verteld was over de vroegere vistrips was er geen rondvraag naar de activiteiten van onze leden . Er werd dit jaar ook slechts 1 enkel diploma voor een nieuw Belgisch Record afgegeven . De laureaten die wel een nieuw record vestigen maar ons geen bruikbare foto overmaken zullen geen diploma meer ontvangen . De gelukkige dit jaar was Jean-Marc Monsieur voor de vangst van een G.T. van bij de 45 kg .

We hebben hem tijdens de afgifte van zijn diploma ook een bedankings kader met de deelnemers aan het B.K. afgegeven aangezien hij als eigenaar van extreme visreizen ons B.K. gesponsord had met T-shirts en caps . Het was nadien ook de beurt aan dezelfde Jean-Marc en Bart om de nodige uitleg te verschaffen betreffende het B.K. 2018 jigging en poppering .

Aangezien november een te drukke periode is voor de potentiële deelnemers werd besloten om in maart 2018 ons B.K. te laten doorgaan op de Seychellen . Ook dankzij de connecties die Jean-Marc op toeristisch niveau heeft , heeft hij inderdaad voor onklopbare voorwaarden kunnen zorgen .Bijkomende info zal later door mijzelf aan de leden overgemaakt worden . Ik verwacht een dezer dagen meer info . Als afsluiter werd er ook aangegeven dat de leden weldra terug t-shirts en hemden van onze club zullen kunnen aanschaffen . Na dit hartelijke weerzien werd de vergadering rond 17.30 afgesloten met de mededeling dat Greg Van Avermaet Gent-Wevelgem gewonnen had . Proficiaat , Greg !!!

Zoals telkens bij ons tweejaarlijks B.K. hadden ook dit keer Fons Claes en echtgenote Maria voor een mooie prijs gezorgd , namelijk een BBQ voor 4 personen . Gewoontegetrouw worden ook , mits een bijdrage de andere leden op deze BBQ uitgenodigd . De winnaars moesten nog even nagaan wanneer zich voor dit evenement vrij kunnen maken . De organisatoren moeten dit natuurlijk ook zijn. Deze datum zal jullie later aan allen overgemaakt worden .


Brussel , 27 maart 2017

Henk Hillaert

Voorzitter