Verslag ASV 2015

    B . B . G . F   vzw                  VERSLAG A.S.V. 2015 

We hadden met elkaar op 8 maart afgesproken in het " Het Groene Genoegen ", restaurant van onze vriend en kersverse nieuwe Belgische Kampioen, Ronny Carmans . Het was voor de meeste onder ons een gezellig weerzien na ons verblijf in januari in Cabo San Lucas . 
Er waren er ook wel enkelen bij, die niet mee geweest waren naar Cabo maar die konden  dan ook andere verhalen vertellen . Uiteindelijk de bedoeling van zo’n samenkomsten om met de beste vangsten voor de dag te komen en van gedacht te kunnen wisselen . 
Het was prachtig weer, de eerste mooie lentedag van het jaar, en we hebben gretig gebruik kunnen maken van de mooie tuin . 
We zouden eerst van een lekkere lunch kunnen genieten . 
De vergadering zou na de koffie plaats vinden alhoewel er reeds tijdens eten en drinken uitgebreid werd nagekaart over ons laatste B.K. en er onderling afspraken werden gemaakt voor onze volgende hengeltrips, toch een van de doelstellingen van onze vereniging. 
Het was dan ondertussen ook bijna 16h dat de vergaadering geopend werd door de Voorzitter .
 
Een minuut stilte werd gevraagd ter nagedachtenis van Catharina , Denise en Katy . 

Met plezier konden we de aanwezigheid van Wim vaststellen . 
Na registratie van de aanwezigheden en volmachten ( enkelen van onze leden moesten werken of waren gehospitaliseerd ) werd het financiëel verslag, het verslag van de ASV 2014, het budget voor 2015 en de bijdrage voor 2016 ( 30 of 40 € ) met algemeenheid van de stemmen goedgekeurd . 
Het saldo van onze zichtrekening ligt boven de 3500€ hetgeen een gezond beheer van onze financiën weerspiegelt . 
Nadien werd aan de verschillende leden het woord gegeven om hun verhaal te doen wat hun hengelervaringen van het verlopen jaar betreft . 
Het werd een reis van de Seychellen , naar Kenya en Cabo Verde via Gran Canaria en Mexico tot in het verre noordwesten van Canada . 
Er werd ter deze gelegenheid ook nader ingegaan op de prijs die voor sommige kleinere boten moet betaald worden . Natuurlijk moeilijk de prijs van een panga en een Riviera 51’ te vergelijken . De vangsten waarschijnlijk ook !!!
Aangezien we toch aan het reizen waren ging het gesprek dadelijk verder betreffende ons laatst gevist B.K. en de eventuele toekomstige bestemming in 2017 . 
Het besluit was dat de vangsten in Cabo niet slecht waren , dat het materiaal op de Gaviota’s te wensen over liet  en de hotelaccommodatie ook zeer bedenkelijk was en zeker zijn prijs niet waard was . 
Dat er voor 2 zelfde kamers andere prijzen werden gevraagd deed ons ook de wenkbrauwen fronsen en gebrek aan lunchpakket en ochtendkoffie voor hen die gingen vissen waren ook niet in dank aangenomen . 
Er zou door sommige leden uitgekeken worden om, zo mogelijk, in 2017 terug naar Mexico te gaan maar dan langs de Atlantische Kust. 
Klassiek tijdens onze ASV werden ook de diploma’s voor de nieuwe records uitgereikt . Teneinde sommige leden aan te zetten minder records binnen te brengen werd er voorgesteld om de kosten te verhalen op hen die meer dan 4 nieuwe records binnen brengt . Voorstel dat door de betrokken geviseerden ten zeerste werd betwist !! 
Een beetje humor is op onze vergadering nooit ver weg . 
Op deze humoristische noot werd de vergadering afgesloten met de afspraak elkaar te contacteren zodat we volgend jaar weer sterke verhalen kunnen vertellen . 
Naar aanleiding van ons B.K. wordt er gewoontegetrouw door Fons Claes en Maria een BBQ georganiseerd die voorlopig op 14 juni ten huize Claes zou plaats vinden . Gelegenheid om elkaar weer te treffen en verdere plannen te smeden . 
We geven elkaar afspraak rond de BBQ .        Met dank aan Fons en Maria . 
  
                                                                          Henk Hillaert . 
                                                                              Voorzitter .